Tasuta transport alates 279,00 EUR
Müük ja Tehnilised küsimused: +372 5668 1714

Tagastusõigus

Tarbijal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (VÕS § 56 lg 1). 14 päevane tagastusõigus annab tarbijale võimaluse tootega tutvuda. Taganemise õiguse kasutamise tingimuseks on kauba ostuarve olemasolu.

14 päevane tagastusõigus ei kehti järgmiste kaupade/juhtude puhul:

• Toode mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi või valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt

• Toode on valmistatud eritellimusel või on tegemist selgelt personaliseeritud tootega

• ostjaks on juriidiline isik või firma.

Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest. Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kasutatud kauba tagastamisel on Heliart OÜ'l õigus nõuda hüvitist ulatuses mille võrra on toote väärtus vähenenud. Tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab tootepakend olema avatud ettevaatlikult, seda kahjustamata (va. juhul kui pakend ei ole avatav).

Kasutatud kaubaks loetakse toodet, mis on olnud tarbija kasutuses kauem kui seda on vaja veendumaks kauba olemuses, omadustes ja toimimises. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba tagastamise kulu) tagastame ostja arveldusarvele hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates toote tagastamise avalduse esitamisest e-maili aadressile epood@heliart.ee kuid mitte enne kui Heliart OÜ on kauba tagasi saanud või ostja on tõendanud kauba tagastamist. Kui tarbija taganeb tellimusest osaliselt, siis toimub transpordikulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest

 Garantii

  Garantii põhineb ostudokumendil, seerianumber ja toote täpne mark. Garantii on kehtetu, kui seadmel on tuvastatud töö ajal tekkinud füüsilised  või tarkvaralised kahjustused, mis tekkisid juhusliku või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel, kui seadmesse sattusid võõrad seadmed, vedelikud, putukad, liigne tolm jne või kui ostja ei järginud tarkvara uuendamisel ettenähtud nõudeid (nt. katkestas seadme toite tarkvarauuenduse käigus)

Tootele ei kehti garantii järgmistel põhjustel:

Loomulik kulumine
Ebaõige paigaldamine või kui Toodet paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik või tehti seda tema vastutusel
Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus
Äike või mõni muu loodusnähtus
Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil
Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat tootjapoolset volitust
Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud
Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud
Ala- või ülepingest põhjustatud kahjustused

NB! Toote seerianumber ning muud tootjapoolsed tähised/sildid on garantii aluseks, peavad olema loetavad ega tohi olla mingil viisil vigastatud!

0