Tasuta transport alates 279,00 EUR
Müük ja Tehnilised küsimused: +372 5668 1714

 

OSTU-MÜÜGI TINGIMUSED

 

 

     1. ÜLDTINGIMUSED

 

  1. Ostu-müügileping sõlmitakse kliendi ja Heliart OÜ vahel. Lepingust tulenevad tingimused ja kohustused kohanduvad kõikidele klientidele kes ostavad kaupa pood.heliart.ee e-poest Heliart OÜ (hiljem pood.heliart.ee).
  2. Klient saab pood.heliart.ee veebilehel teha ostusid registreerimata kliendina. Tehes ostusid pood.heliart.ee veebilehelt kohanduvad Kliendile „Tellimustingimused“ ja Eesti Vabariigi seadused.
  3. pood.heliart.ee jätab endale õiguse teha muudatusi „Tellimustingimustes“ ja hindades. Kõik muudatused kajastuvad pood.heliart.ee veebilehel.

 

2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

 

  1. pood.heliart.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
  2. Müügitehing jõustub hetkest, mil kliendi poolt ostude eest maksmisele kuuluv summa laekub Heliart OÜ poolt näidatud arveldusarvele.
  3. Enne tellimuse eest maksmist kinnitab klient (tehes vastavasse lahtrisse „linnukese“), et ta on „Tellimustingimused“ läbi lugenud  ja neist aru saanud, ning kohustab neid järgima.

 

      3. HINNAD

 

  1. Kõik hinnad pood.heliart.ee e-poes on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
  2. pood.heliart.ee omab õigust hindu etteteatamata muuta. Kui hind on muutunud pärast seda, kui klient kauba ostis, on kliendil õigus saada kaup selle summa eest, mida ta nägi kauba ostmise hetkel ja mis on kajastatud müügiarvel

 

 4. TELLIMUSE ESITAMINE JA KAUBA EEST MAKSMINE

 

  1. Klient saab ostu eest tasuda ülekandega.
  2. Tellimus võetakse töösse alles pärast makse laekumist.

 

 

5. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

 

  1. Pärast lepingu jõustumist ehk arve laekumist pood.heliart.ee komplekteerib tellimuse ja annab selle kättetoimetamiseks üle oma logistikapartnerile. Klient on kohustatud pood.heliart.ee veebipoodi teavitama kättetoimetamise aadressi või tingimuste muutumisest enne kui kaubad on logistikapartnerile kättetoimetamiseks üle antud.

  2. pood.heliart.ee ei vastuta hilinemiste või kättetoimetamise ebaõnnestumiste eest  kui klient on tellimusele kirjutanud vale või ebatäpse informatsiooni.

  3. pood.heliart.ee asendab kliendi soovil tooteid nende puudumisel või kannab puuduvate toodete eest raha tagasi, kuid ei vastuta transpordi käigus viga saanud toodete eest.

 

 6. TAGASTUSÕIGUS

 

  1. Internetist ostetud kaupadel on Tarbijast kliendil 14 päevane tagastusõigus.
  2. Tagastatud kaubad peavad olema kasutamata, rikkumata või misiganes viisil vigastamata ja originaalpakendis. Tagastatud kauba transpordi eest maksab klient va. juhul kui tegemist on kaubaga, mille kvaliteedis esineb mittevastavusi või mis on defektne.
  3. Kauba tagasisaatmiseks peab Klient kirjutama vabas vormis kirja aadressile: epood [ät] heliart.ee hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kaupade kättesaamist. Tagastusavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ja tellimuse numbrit. Raha tagastatud riknenud kaupade eest makstakse tagasi mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 

  1. pood.heliart.ee ei vastuta Kliendi eest kaubale tekkinud kahju ja tellimuse hilinemise või mittetäitmise eest, kui selle on tinginud asjaolud, mida oleks pood.heliart.ee veebipoel olnud võimatu ette näha ning mida loetakse vääramatust jõust tingitud asjaoludeks.

 

8.  PRIVAATSUS

 

  1. Kasutades pood.heliart.ee e-poodi saab Klient aru ja võtab teatavaks, et tema ja tema veebikäitumise kohta kogutakse informatsiooni. Kasutades veebilehte annab Klient nõusoleku informatsiooni kogumiseks ja töötlemiseks. pood.heliart.ee kasutab kliendi andmeid turunduskampaaniate korraldamisel.

 

pood.heliart.ee ei jaga klientide infot kolmandate osapooltega.

 

      9.  MUUD TINGIMUSED

 

  1. Kõik vaidlused poolte vahel lahendadakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel lahenduseni ei jõuta on pooltel õigus pöörduda kas Tarbijakaitseametisse või Eesti Vabariigi kohtusse.

 

0